ABOUT US

Our Philosophy

"เราเชื่อว่าพลังจากธรรมชาติ คือ พลังแห่งการบำรุงฟื้นฟูสุขภาพและความงามอย่างยั่งยืน มีประสิทธิภาพ และปลอดภัยอย่างแท้จริง"

เราจึงมุ่งมั่นในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างไม่หยุดยั้ง โดยทีมแพทย์ เภสัชกรและนักวิจัย พร้อมทั้งทดสอบทางวิทยาศาสตร์จากกลุ่มอาสาสมัครเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยสูงสุด

image

Our Mission

  เราส่งเสริมการมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Vi จึงมุ่งมั่นพัฒนา และสร้างสรรเฉพาะผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติบริสุทธิ์ เราคัดสรรวัตถุดิบที่ผ่านการรับรองจากองค์กรเกษตรอินทรีย์นานาชาติ เช่น USDA (สหรัฐอเมริกา) ECOCERT (ยุโรป) ไม่มีการทดลองกับสัตว์ รวมถึงบรรจุภัณฑ์ที่สามารถย่อยสลายได้ ผลิตภัณฑ์ของเราจึงมีความปลอดภัย มีประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นที่ยอมรับระดับสากลในราคาที่เหมาะสม เราหวังจะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคุณผ่านผลิตภัณฑ์ของเรา

Our Promise

  Organic Ingredients
เลือกสรรแต่วัตถุดิบที่ได้รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์นานาชาติ เช่น USDA (สหรัฐอเมริกา) ECOCERT (ยุโรป)

  Bioactive Ingredients
ใช้วัตถุดิบที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติเป็นส่วนผสม

  Natural Ingredients
เลือกใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ

  No harsh chemicals
ไม่มีส่วนผสมจากสารเคมีรุนแรงที่ก่อให้เกิดอาการระคายเคือง เช่น SLS, SLES, Sulfate, Parabens, Artifical colours, DEA, TEA

image

  No Animal Ingredients
ไม่ใช้วัตถุดิบที่มาจากสัตว์ No Animal Testing ทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยผ่านกลุ่มอาสาสมัครในห้องทดลองวิทยาศาสตร์เท่านั้น และมีนโยบายไม่ทดสอบผลิตภัณฑ์ใดๆกับสัตว์ หรือให้ตัวแทนจากบริษัทอื่นเป็นผู้ทดสอบให้

  No Mineral Oils
ไม่ใช้วัตถุดิบจาก Petro-chemicals เช่น Paraffin และ Petrolium

  No GM Ingredients
ไม่ใช้วัตถุดิบที่ผ่านการตัดแต่งทางพันธุกรรม

  Dermatologist Tested
ผลิตภัณฑ์ของ Vi ทุกประเภท ผ่านการทดสอบทางการแพทย์แล้วว่าไม่ก่อให้เกิดอาการระคายเคือง เพื่อมอบความปลอดภัยสูงสุดอย่างแท้จริง

Certified Standards

  เป็นตรารับรองอาหารและผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคของสหรัฐอเมริกา โดยอยู่ภายใต้การบริหารและควบคุมของหน่วยงาน National Organic Program (NOP) ซึ่งเป็นส่วนนึงของ กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ( U.S. Department of Agriculture) มาตรฐานของ USDA Organic เริ่มตั้งแต่พื้นที่ที่ใช้ปลูกวัตถุดิบจะต้องปลอดจากสารเคมี อย่างน้อย 3-5 ปี โดยต้องปลูกแบบวิธีธรรมชาติ ไม่ใช้เมล็ดพันธุ์ที่เกิดจากการดัดแปลงพันธุกรรม (GMOs) และผ่านการรับรองมาตรฐานการผลิตจากสำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ กรมวิชาการเกษตร หรือหน่วยงานต่างประเทศ และทุกขั้นตอนของขบวนการผลิตวัตถุดิบจะต้องปลอดการใช้สารเคมีเข้ามาเกี่ยวข้องโดยเด็ดขาด และเพื่อเป็นการยืนยันว่าวัตถุดิบที่ทางบริษัทฯ จะนำมาเพื่อผลิตสินค้าจะต้องได้รับมาตรฐานการรับรองถึงความเป็น “เกษตรอินทรีย์” (ORGANIC) 

  คือ ตรารับรองผลิตภัณฑ์ หรือตรารับรองสารธรรมชาติออร์แกนิกที่ออกโดยสถาบัน ECOCERT ประเทศฝรั่งเศส มีมาตรฐานเทียบเท่าและเป็นที่ยอมรับของกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ เป็นหนึ่งในผู้นำของตรารับรองมาตรฐานการใส่ใจธรรมชาติที่มีชื่อเสียงในระดับสากล โดยผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง ECOCERT นั้น ต้องผ่านขั้นตอนการตรวจสอบที่เข้มงวดมาก เริ่มตั้งแต่ การเพาะปลูก กระบวนการผลิต บรรจุภัณฑ์ รวมทั้งการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ และจะต้องผ่านการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี วัตถุดิบที่ได้รับรองมาตรฐาน ECOCERT นั้นจะต้องมีถิ่นกำเนิดมาจากธรรมชาติและต้องมาจากฟาร์มออร์แกนิคเท่านั้น

  แสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ ได้รับการทดสอบทางการแพทย์แล้วว่าไม่ก่อให้เกิดอาการระคาย เป็นการทดสอบผ่านอาสาสมัครให้ห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์เพื่อความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้บริโภค

  เป็นการรวมตัวกันขององค์กรพิทักษ์และคุ้มครองสัตว์จากหลายประเทศทั่วโลกเพื่อออกใบรับรองบริษัทที่ไม่ได้ใช้สัตว์ในการทดลองสินค้า โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้ใบรับรองต้องผ่านการตรวจสอบอย่างละเอียดในทุกกระบวนการผลิต

Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy