FREE DELIVERY on orders over 1,500 Baht.

นโยบายการจัดส่งและการรับประกันพัสดุ

  1. หลังการตรวจสอบการชำระเงิน จัดส่งสินค้าให้ทุกวันจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) โดยจะจัดส่งให้ถึงภายใน 3-5 วันทำการ
  2. หากพิสูจน์ได้ว่าพัสดุหายระหว่างการจัดส่ง ทางบริษัทไปรษณีย์ไทยจะชดใช้ค่าเสียหายให้ ตามประเภทการจัดส่ง    

            - ลงทะเบียน ชดใช้ค่าเสียหายให้ตามจริง แต่ไม่เกิน 300  บาท

            - ส่งด่วน EMS ชดใช้ค่าเสียหายให้ตามจริง แต่ไม่เกิน 1,000  บาท