FREE DELIVERY on orders over 1,500 Baht.

Our Philosophy

 


Our Philosophy


" เราเชื่อว่าพลังจากธรรมชาติ คือ พลังแห่งการบำรุงฟื้นฟูสุขภาพและความงามอย่างยั่งยืน มีประสิทธิภาพ และปลอดภัยอย่างแท้จริง "

 

  • Our Mission

เราส่งเสริมการมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Vi จึงมุ่งมั่นพัฒนา และสร้างสรรเฉพาะผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติบริสุทธิ์ เราคัดสรรวัตถุดิบที่ผ่านการรับรองจากองค์กรเกษตรอินทรีย์นานาชาติ เช่น USDA (สหรัฐอเมริกา) ECOCERT (ยุโรป) ไม่มีการทดลองกับสัตว์ รวมถึงบรรจุภัณฑ์ที่สามารถย่อยสลายได้ ผลิตภัณฑ์ของเราจึงมีความปลอดภัย มีประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นที่ยอมรับระดับสากลในราคาที่เหมาะสม เราหวังจะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคุณผ่านผลิตภัณฑ์ของเรา

 

  • Our Promise

✓ Organic Ingredients

เลือกสรรแต่วัตถุดิบที่ได้รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์นานาชาติ เช่น USDA (สหรัฐอเมริกา) ECOCERT (ยุโรป)

 

✓  Bioactive Ingredients

ใช้วัตถุดิบที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติเป็นส่วนผสม

 

✓  Natural Ingredients

เลือกใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ

 

✓  No harsh chemicals

ไม่มีส่วนผสมจากสารเคมีรุนแรงที่ก่อให้เกิดอาการระคายเคือง เช่น SLS, SLES, Sulfate, Parabens, Artifical colours, DEA, TEA

 

✓  No Animal Ingredients

ไม่ใช้วัตถุดิบที่มาจากสัตว์ No Animal Testing ทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยผ่านกลุ่มอาสาสมัครในห้องทดลองวิทยาศาสตร์เท่านั้น และมีนโยบายไม่ทดสอบผลิตภัณฑ์ใดๆกับสัตว์ หรือให้ตัวแทนจากบริษัทอื่นเป็นผู้ทดสอบให้

 

✓  No Mineral Oils

ไม่ใช้วัตถุดิบจาก Petro-chemicals เช่น Paraffin และ Petrolium

 

✓  No GM Ingredients

ไม่ใช้วัตถุดิบที่ผ่านการตัดแต่งทางพันธุกรรม

 

✓  Dermatologist Tested

ผลิตภัณฑ์ของ Vi ทุกประเภท ผ่านการทดสอบทางการแพทย์แล้วว่าไม่ก่อให้เกิดอาการระคายเคือง เพื่อมอบความปลอดภัยสูงสุดอย่างแท้จริง