FREE DELIVERY on orders over 1,500 Baht.


ค่าจัดส่งสินค้า

 

มูลค่าสินค้า ค่าจัดส่ง (บาท)                ลงทะเบียนธรรมดา             EMS

ไม่ถึง 1,500 บาท                                           45                           65

1,500 บาทขึ้นไป                                           ฟรี                            65
*มูลค่าสินค้าคิดหลังจากหักส่วนลดหรือรายการส่งเสริมการขายทุกประเภท

 

 

หลังการตรวจสอบการชำระเงิน จัดส่งสินค้าให้ทุกวันจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) โดยจะจัดส่งให้ถึงภายใน 3-5 วันทำการ

 

Tracking No. จะแจ้งลูกค้าทราบทาง Email